บริษัท วิน วิน อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด

THINK WIN WIN

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเซิฟเวอร์ ระบบเน็ตเวิร์ค บริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเฉพาะทางด้าน IT เพื่อความเหมาะสมกับองค์กร

Read more

วิสัยทัศน์ (Vision)

Win Win IT จะเป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานสากลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในรูปแบบครบวงจร (One Stop Service Center) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดและสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (Mission)

“Think Win Win”

ประสานผลประโยชน์และความสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายควรจะได้รับอย่างคุ้มค่าสูงสุดและดีที่สุด สร้างความไว้วางใจต่อพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และมีอนาคตที่ดีมั่นคง มุ่งสร้างประโยชน์แบ่งปันคืนสู่สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริการ

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเซิฟเวอร์ ระบบเน็ตเวิร์ค บริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเฉพาะทางด้าน IT เพื่อความเหมาะสมกับองค์กร

service 1

Maintenance Services Solutions

ให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย ที่มีความต้องการงานบริการที่มากกว่าการรับประกันของอุปกรณ์ หรือแม้แต่หมดระยะเวลาการรับประกันแล้วก็ตาม......

บริการรวดเร็ว สามารถเข้าแก้ไขปัญหาได้ภายใน 4 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี SLA ( Service Level Agreement ) เป็นตัวกำหนดคุณภาพงานบริการ ทำให้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

service 2

Applications Solutions

บริการให้คำปรึกษาด้านโปรแกรม Software, Web Application, Web Design (Consulting Service Program) ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบ software ให้กับองค์กร ดูแล หรือ ต่อยอดระบบเดิมที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร

วิเคราะห์ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรม (Designing and Implementing Program) ดูแลและบำรุงรักษา Software, Web Application, Web Design เป็นรายเดือนและรายปี (Maintenance Service Program) พัฒนา Software, Web Application, Web Design ระบบเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น (Development Program)

service 3

Cloud Computing Solutions

บริการ Cloud Server (Cloud VPS) หรือ Virtual Private Server (VPS) ที่สามารถแบ่งทรัพยากรได้หลากหลาย โดย Hardware ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด ในราคาที่ประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับ Dedicated Server สเหมือนมี เครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเอง......

มีระบบการบริหารจัดการแยกจากกันอย่างอิสระ Cloud Server มีความสามารถในการทำงานเทียบเท่ากับการทำงานของ Dedicated server แต่มีความยืดหยุ่นและความเสถียรสูงกว่า และยังสามารถปรับเพิ่มทรัพยากรเฉพาะบางช่วงเวลาที่ต้องการใช้งานได้

บริการ Cloud VPS จึงมีความเสียรกว่าระบบ VPS ทั่วไปมากๆ ด้วยระบบ Cloud จะทำให้ VPS มีความน่าเชื่อถือ มีความเร็วสูง มีเซิฟเวอร์รองรับการทำงานหลายๆตัว และเน้นการเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา

service 3

Security Solutions

งานบริการเพื่อความปลอดภัยของระบบเครือข่ายตลอดจนถึงข้อมูลอันมีค่าต่าง ๆ ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมโซลูชั่นต่าง ๆ เพื่อปกป้องระบบและข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยสินค้าที่หลากหลายประเภท......

ตัวอย่างระบบป้องกัน

  • Firewall เป็นระบบป้องกันการบุกรุกระบบ
  • IPS/IDS (Intrusion Prevention Sytem) เป็นระบบตรวจสอบการบุกรุก
  • VPN (Virtual Private Network)
  • Anti Virus เป็นซอฟแวร์สำหรับป้องกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์
  • CCTV (Closed-Circuit Television) เป็นระบบกล้องวงจรปิด
  • IAM (Internet Access Management) เป็นการบริหารนโยบายการใช้งานอินเตอร์เน็ตขององค์กร

service 3

Virsualization Solutions

ลดค่าใช้จ่ายทางด้านฮาร์ดแวร์ให้กับองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบ ให้ง่ายยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงในลักษณะ Single-point of failure โดยการทำ Virtualization......

เพื่อให้ระบบงานสามารถรันบนระบบเสมือนได้ ตามด้วยการลดจำนวนฮาร์ดแวร์ลงด้วยการทำ Server Consolidation รวมเอาระบบงานที่รันบนระบบเสมือนหลายระบบ มาไว้บนฮาร์ดแวร์ ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อแชร์การใช้ทรัพยากรจริงร่วมกัน บนการจำกัดจำนวนของฮาร์ดแวร์

service 3

Backup Solutions

การ Backup Solution คือการเก็บรักษาข้อมูล (Archive)– มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย หรือป้องการปรับเปลี่ยน แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด โดยสามารถเรียกคืนข้อมูล (Restore) ได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ......

เช่น เมื่อเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉิน ทำให้ระบบหลักมีปัญหา หรือ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) ไม่สามารถใช้งานได้อีก ก็สามารถกู้คืนข้อมูลกลับมาได้อย่างรวดเร็ว การเก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยนั้นควรเก็บไว้ให้ต่างสถานที่กันกับข้อมูลต้นฉบับ สามารถเรียกข้อมูลคืนได้สะดวก รวดเร็ว

OUR CERTIFIED

ใบรับรองความสามารถด้านไอทีของเรา เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ได้รับมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกท่าน ว่าเรามีศักยภาพที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านไอทีและดูแลองค์กรของท่าน

OUR PARTNER

OUR CUSTOMER

Contact Us

บริษัท วิน วิน อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ. ศ. 2554 โดยมีเป้าหมายเป็นผู้นำทางด้าน Information and Communication Technology (ICT) ซึ่งให้บริการ การให้คำปรึกษา การออกแบบ การติดตั้ง การซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา การบริการหลังการขาย และ การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยทีมงานบริการที่มีความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ทางบริษัทฯได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเป็นหลักโดยเน้นให้ทีมงานจัดการระบบภายในบริษัทฯให้มีคุณภาพ มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และคงความน่าเชื่อถือมาโดยตลอด ซึงส่งผลให้องค์กรของลูกค้าดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีเสถียรภาพ สามารถขยายการทำงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท วิน วิน อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ : 111/56 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเพพมหานคร 10230
โทร : +66 2187-1440
แฟกซ์ : +66 2187-1441
Hot Line : +66 85501-7061 (24 Hours)
E-mail: sales@wwit.co.th

บริษัท วิน วิน อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (สาขา 0001)
ที่อยู่ : 174/3 อาคารสกุลชัย ชั้น 5 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร : +66 53273-568
แฟกซ์ : +66 53273-569
Hot Line : +66 85501-7061 (24 Hours)
E-mail: sales-cm@wwit.co.th

Loading map...

Say Hello

Please enter name.
Please enter valid email adress.
Please enter your comment.